อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

โรเตอร์

โรเตอร์  เชื้อแบคทีเรีย  บาซิลลัส  ซับทีลิส  (Bacillus subtilis) เข้มข้น 1x10 9 cfu/gm ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่ 1921/2543 โรเตอร์ สามารถใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย หลายชนิด เช่น  : 1). โรคแง่งขิงเน่าที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย (Ralstonia solanacearum) โด...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9