อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

ไตรซาน

ไตรซาน  เชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม (Trichoderma harzianum) ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำ (WP) เข้มข้น 2x10 8 cfu/gm ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่ 261-2557 ไตรซาน ให้ผลดีในการป้องกันและควบคุมโรครากเน่าในพริก ที่เกิดจากเชื้อสเคลอโรเตียม รอฟซิไอ โดยสามารถใช้ผสมน้ำราดหลุมปลูก หรือคลุกเมล็ดก็ได้ ในปร...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9