อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

ลาร์มิน่า

ลาร์มิน่า  เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซับทีลีส AP-01 (Bacillus subtilis) เข้มข้น 1x10 9 cfu/gm ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 483-2558 ลาร์มิน่า ป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ในพืช เช่น รากเน่า-โคนเน่า ในทุเรียนที่เกิดจากเชื้อไฟทอฟเทอร่า พัลมิวอร่า โดยสามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่น หรือทาแผลก็ได้ สามารถพ่นได้ทั้งในช่...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9