อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

เซ็ทพ้อยท์

เซ็ทพ้อยท์ คือ แบคทีเรีย บาซิลลัส ทุริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis var.kurstaki) สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 16,000 IU/mg ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 11-2554                                 ...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9