อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

เรดแคท

เรดแคท   คือ แบคทีเรีย บาซิลลัส   ทุริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis var.kurstaki) สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 36,000 IU/mg ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่   420-2558 เรดแคท   ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด (ใช้ได้ผลดีในหนอนทุกวั...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9