อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

ไลซินัส

ไลซินัส  คือ เชื้อรา พาซิโลมัยซิส ไลลาซินัส (Paecilomyces lilacinus) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ในการป้องกันกำจัดไข่หอยเชอรี่ และไข่ของหนอนผีเสื้อหลายชนิด อาทิเช่น ไข่ของหนอนใยผัก ไข่ของหนอนกระทู้หอม ไข่ของหนอนเจาะสมอฝ้าย นอกจากนี้ยังมีผลในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม ทั้งในระยะไข่และตัวเต็มวัย ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผ...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9