อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

เมทาซาน

เมทาซาน  เชื้อรา เมตาไรเซียม อะนิโซเพล (Metarhizium anisopliae) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจำพวกปากกัดและปากดูด ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำ เข้มข้น 1x10 9 cfu/gm ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่ 263-2557 เมทาซาน ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดหลาย ชนิด อาทิเช่น ไ...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9