อีเมล์ติดต่อ: apbiotech

บูเวริน

บูเวริน  เชื้อรา บูเวเรีย บัสเซียน่า (Beauveria bassiana) ซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจำพวกปากดูด ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 1x10 9 cfu/gm ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เลขที่  1297-2557 บูเวริน ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดแมลงปากดูดหลาย ชนิด อาทิเช่น แมลงหวี่ข...

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9