quick_contact
call_center
ข่าวสาร_header

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมชมงานวันเกษตรตังนำ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2559

16Mar 2016
ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมชมงานวันเกษตรตังนำ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2559



ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมชมงานวันเกษตรตังนำ ณ ร้านตังนำเกษตรปากช่อง ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคมนี้ ในงานมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก พร้อมสินค้าราคาพิเศษมากมายให้เลือกสรร สำหรับท่านที่สนใจต้องการคำปรึกษาด้านการใช้ชีวภัณฑ์ หรือการทำผักผลไม้ปลอดสารก็สามารถไปพบกันได้ที่บูธแอพพลายเค็มนะคะ
Tag คำค้นหา