quick_contact
call_center
Bio-Pesticides_header

Bio-Pesticides

เซ็ทพ้อยท์


ราคา:

Share:
เซ็ทพ้อยท์ คือ แบคทีเรีย บาซิลลัส ทุริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis var.kurstaki) สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 16,000 IU/mg ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 11-2554                                

เซ็ทพ้อยท์ ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด (จะใช้ได้ผลดีในหนอนที่ไม่เกินวัย 3) เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม (หนอนหนังเหนียว) หนอนกระทู้ผัก หนอนกินใบ ฯลฯ สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดและทุกระยะการจริญเติบโตของพืช

อัตราที่ใช้ฉีดพ่น คือ 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นตั้งแต่สำรวจเห็นกลุ่มไข่ของหนอน หรือในขณะที่หนอนเพิ่งฟัก และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 3-7 วัน จนกว่าหนอนจะหยุดระบาด เซ็ทพ้อยท์ สามารถใช้ผสมฉีดพร้อมกันกับชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ตลอดจนปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ

 
“ชีวภัณฑ์จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดพ่นในช่วงเย็น หลังฝนตกใหม่ๆหรือหลังจากการให้น้ำแก่แปลงพืช”
เซ็ทพ้อยท์ คือ แบคทีเรีย บาซิลลัส ทุริงเยนซีส (Bacillus thuringiensis var.kurstaki) สายพันธุ์เคอร์สตากี้ ที่ถูกผลิตให้อยู่ในรูปผงเปียกน้ำเข้มข้น 16,000 IU/mg ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเลขที่ 11-2554                                

เซ็ทพ้อยท์ ให้ผลดีในการป้องกันกำจัดหนอนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิด (จะใช้ได้ผลดีในหนอนที่ไม่เกินวัย 3) เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม (หนอนหนังเหนียว) หนอนกระทู้ผัก หนอนกินใบ ฯลฯ สามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกชนิดและทุกระยะการจริญเติบโตของพืช

อัตราที่ใช้ฉีดพ่น คือ 80-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นตั้งแต่สำรวจเห็นกลุ่มไข่ของหนอน หรือในขณะที่หนอนเพิ่งฟัก และฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 3-7 วัน จนกว่าหนอนจะหยุดระบาด เซ็ทพ้อยท์ สามารถใช้ผสมฉีดพร้อมกันกับชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ตลอดจนปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมน และธาตุอาหารเสริมต่างๆ

 
“ชีวภัณฑ์จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดพ่นในช่วงเย็น หลังฝนตกใหม่ๆหรือหลังจากการให้น้ำแก่แปลงพืช”
  • ประเภท:   เสนอขาย