quick_contact
call_center
บทความ_header

บทความ

แปลงลำไยคุณภาพ กับการจัดการปัญหาผลแตก

04Sep 2015
แปลงลำไยคุณภาพ กับการจัดการปัญหาผลแตก
      ลำไย พืชเศรษฐกิจที่สามารถทำเงินให้แก่เกษตรกร และนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท เรียกได้ว่ามีสวนลำไยก็เหมือนกับมีเหมืองทองขนาดย่อมๆ เลยทีเดียว แต่การที่จะผลิตลำไยให้มีคุณภาพได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น พันธุ์ พื้นที่ปลูก ระยะปลูก ระบบน้ำ สภาพอากาศ การกำหนดระยะการผลิตลำไย และที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการแปลงให้ปลอดจากโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตผลนั่นเอง

ปัญหาผลแตกในลำไย (Fruit cracking)
      ปัจจุบันปัญหาผลแตกได้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวสวนลำไยกว่า 80% กำลังเผชิญ ซึ่งปัจจัยหลักของปัญหาดังกล่าวก็คือการเข้าทำลายของเชื้อราและความไม่สมดุลในการขยายตัวของส่วนเนื้อและเปลือกของผลลำไยนั่นเอง และเมื่อใดที่ผลลำไยแตกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นวิธีการจัดการที่ดีและได้ผลมากที่สุดก็คือ การป้องกันและควบคุม การบำรุงให้รากและลำต้นแข็งแรง การให้ปุ๋ยและยาป้องกันเชื้อราอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนการให้น้ำอย่างเพียงพอ ฯลฯ 

วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่พงษ์พันธ์ ศรีโสภณนิมิต เจ้าของแปลงลำไยคุณภาพใน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งท่านจะมาแบ่งปันเทคนิคการจัดการปัญหาผลแตกให้เราได้นำไปเป็นแนวทางกันค่ะ

โดยในช่วงที่ลูกเข้าระยะมะเขือพวง หรืออายุได้ 160-180 วัน ใช้ลาร์มิน่า (เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส) สูตรละลายน้ำ อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ แล้วฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มทุกๆ 5 วันไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันเชื้อรา Phytophthora และเชื้อรา Peronospora manshurica ที่ก่อให้เกิดโรคราน้ำค้าง สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลลำไยแตกเสียหาย และเทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เกษตรกรควรให้น้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงเริ่มแรก ก็จะช่วยลดความเสียหายจากปัญหาผลแตกได้


สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AP และข่าวสารดีๆ       
ที่เรานำมาฝากได้ที่ Fanpage  
www.facebook.com/bioareus                                         
หนึ่ง Like  ของท่านคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป

 
  INFO & DOWNLOAD

   
Tag คำค้นหา