quick_contact
call_center
บทความ_header

บทความ

การป้องกันไรแดง ศัตรูตัวฉกาจของมะละกอ

04Sep 2015
การป้องกันไรแดง ศัตรูตัวฉกาจของมะละกอ
ไรแดงหรือที่เกษตรกรส่วนใหญ่เรียกว่า แมงมุมแดง เป็นแมลงศัตรูที่ทำลายมะละกอจะมีขนาดตัวเล็กมากตัวแก่จะมีสีแดง ชอบอาศัยอยู่ใต้ใบ ถ้าพบการระบาด
มากจะทำให้ใบมะละกอมีสีเหลืองซีด แล้วกลายเป็นสีน้ำตาล จากนั้นจะค่อยๆ แห้งและร่วงหล่นไป โดยปกติจะพบมากในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน
   และเนื่องจากการแพร่กระจายที่รวดเร็วของไรแดงนี่เอง ทำให้เกษตรกรต้องฉีดพ่นสารเคมีถี่ขึ้น อีกทั้งยังต้องเพิ่มอัตราความเข้มข้นที่มากขึ้นด้วย เพื่อให้ทันต่อการเข้าทำลายของไรแดง ส่งผลให้เกิดปัญหาการดื้อยาของไรแดงตามมาในที่สุด
    จากปัญหาดังกล่าว ทำให้คุณสำราญ สุขโชคกุศล  เกษตรกรผู้ปลูกมะละกอใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผู้ที่เคยประสบปัญหาการดื้อยาจากสารเคมีของไรแดง หันมาสนใจในการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของไรแดง โดยจะเริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ช่วงก่อนที่ไรแดงจะระบาด ด้วยเมทาซาน (เชื้อรา เมทาไรเซียม อะนิโซเพล) อัตรา 50-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารแทรกซึมใบ เช่น นูโจล 80 หรือซีลอน ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณใต้ใบ จากนั้นทำการพ่นซ้ำสัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพ และมีการสลับกับการฉีดพ่น บูเวริน (เชื้อรา บูเวเรีย บัสเซียน่า) อัตรา 50-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันเพลี้ยอ่อน แมลงปากดูดที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งในมะละกอ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นพาหะนำโรคใบด่างเหลืองที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีก

 
        ผลลัพธ์หลังการใช้ พบว่าการเข้าทำลายของไรแดงเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดจนเป็นที่น่าพอใจ แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสม่ำเสมอ และควรหมั่นเดินสำรวจแปลงบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดอย่างหนักจนไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากชีวภัณฑ์จะสามารถป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีแล้ว การใช้ชีวภัณฑ์ยังปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่น ผู้บริโภค ตลอดจนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AP และข่าวสารดีๆ       
ที่เรานำมาฝากได้ที่ Fanpage  
www.facebook.com/bioareus                                         
หนึ่ง Like  ของท่านคือแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป 

  INFO & DOWNLOAD

   
Tag คำค้นหา